Historie

Vriendschap is gebouwd op de werf de Piip in Drachten. De gebroeders Roorda waren meesters in het bouwen van snelle schepen. Een paar van de snelste skûtsjes van vandaag de dag zijn bij Roorda van stapel gelopen. Denk aan roemruchte schepen als It doarp Grou, Rienk Ulbesz, Út ‘e striid, Lytse Lies, Jonge Jasper, De jonge Jan, D’ halve maen, De 2 gebroeders (Drachten), De Sneker Pan, Gerrit Ynze, Gerben van Manen en de Klaas van der Meulen.

Geen piipster?

We zijn een zoektocht naar oude eingenaren gestart. Er waren nog wel wat onduidelijkheden. Zo zou uit de registratie van de meetbrieven blijken dat het schip met registratie L1220N is gemeten in oktober 1910 in opdracht van Klaaske Sikkema te Wierum en gebouwd op een werf te Drachten. Hoewel het schip overduidelijk alle kenmerken van een Piipster heeft is er volgens het werfboek pas in november 1910 een schip van gelijke omvang te water geleverd voor een mijnheer Jongeling, ook te Wierum. Nu kan een schip pas na de tewaterlating gemeten worden. Er was dus twijfel of Vriendschap wel een Piipster is. Met dank aan de Historische Vereniging Noordoost Friesland weten we nu dat Christje Tjerks Visser na de dood van Pier Sikkema (hij voer op de WL 36 “De Jonge Christ” die op 1 december 1893 bij de ramp te Wierum vergaan is) intrekt bij Jan Dirks Jongeling, ook visser van beroep. Dat blijkt uit de gezinskaart Jongeling – Visser – Sikkema. Daarmee is de link tussen Sikkema en Jongeling gelegd: Klaske/Klaaske was een stiefdochter van Jan Dirks Jongeling. Het is na contact met de familie inmiddels duidelijk geworden dat Klaske getrouwd is met Marten Zoer. Zij hebben een aak gekocht van 80 ton waarmee ze naar Zwolle zijn vertrokken. Ons skûtsje was dus van Jan Dirks Jongeling en was vernoemd naar zijn vrouw Christje. Dat verklaart direct ook de eerste naam, Vrouwe Christina.

De oude eigenaren

Jaar Naam Plaats Naam schip
1910 Klaaske Sikkema,
Jan Dirks Jongeling
Wierum Vrouwe Christina
1938 Joh. S. Visser Workum Hoop op zegen
1956 Evert Wiekstra Onbekend Hoop op zegen
29-12-1960 Willem Hoekstra Woubrugge, Schiedam, Joure, Grouw Vrouwe Louise
1968 Adrie Bakker, Rederij Vooruit IJlst Vrouwe Louise
1981 Rob en Jocke Overwater Muiden Hoop op zegen
17-9-1984 Ivonne de Haas Dordrecht Hoop op zegen
21-4-1992 R. Landman Harmelen Hoop op zegen
1-10-1998 VoF Vriendschap Hinderdam Vriendschap
1-1-2008 VoF Vriendschap Workum Vriendschap

Rond 1940, familie Visser

1973 Verhuurd aan de familie Van Hasselt

Eind jaren 70, begin 80 Rob en Jocke Overwater

Oude meetbrieven en documentatie

Correspondentie over meetbrief uit omstreeks 1938 van Joh. Visser

Klik ook even op volgende bladzijden. Het heeft vier geduurd voordat de meting daadwerkelijk plaatsvond. Maar dat vond Joh. Visser geen groot probleem omdat er toch geen “emplooi” was. Hij rappelleerde heel geduldig in 1942.

L1220N 1938 correspondentie meetbrief 1942

De opname voor de meetbrief uit 1942

Dit is de opname voor de tweede meetbrief die voor L1220N is uitgegeven.

L1220N 1942 opname meetbrief

De meetbrief uit 1942

De eerste is meetbrief is verloren gegaan. Er wordt wel naar verwezen.

L1220N 1942 meetbrief

Inschrijving kadaster 1956 Evert Wiekstra

In 1956 is het schip ingeschreven in het Kadaster op naam van Evert Wiekstra met als thuishaven Bloemketerp te Franeker. De familie Wiekstra in Friesland kent veel kermisexploitanten. Misschien is Vriendschap in die periode wel gebruikt om de zweefmolen te vervoeren.

L1220N 19560319 1956 kadasternummer

Getuigschrift 1956

Ook uit 1956 stamt het getuigschrift dat aan de Notaris was gericht ter inlevering bij het kadaster.

L1220N 19560327 schrijven getuigschr

Inschrijving kadaster 1960 Willem Hoekstra

4 jaar later is het schip op naam van Willem Hoekstra, arts te Schiedam ingeschreven als Vrouwe Luisa, vacantieschip, tevens zeilschip. Hieruit kan wel afgeleid worden dat Vriendschap al meer dan 100 jaar onafgebroken onder zeil is geweest.

L1220N 19601229 bewaring scheepsbewijzen

Aangifte artikel 26 1960

Uit bijgaand document zou je kunnen afleiden dat Vriendschap pas in 1960 voor het eerst een motor heeft gekregen.

L1220N 19601228 aangifte artikel 26

Meetbrief uit 1979 Familie Overwater

In 1979 is het schip ook gemeten. Dat was gewoon voor de grap, want er werd al lang geen vracht meer mee gevaren.

L1220N 1979 meetbrief

Eigendomscertificaat 1984 Ivonne de Haas

L1220N 1984 certificaat