Reglement

We houden niet van regels, maar een paar afspraken vooraf is wel zo duidelijk.

Aanmonsteren

 • We maken onderscheid tussen abonnementshouders en opstappers. Abonnementshouders hebben een strippenkaart voor 6 weekenden per jaar, de opstappers monsteren per weekend aan.
 • Aboonementshouders hoeven zich geen heel jaar vooruit in te schrijven voor de weekenden. Het kan wel handig zijn om er zeker van te zijn dat er weekenden vrij zijn.
 • Aanmelden gaat per email of telefoon bij Coby.
 • Afmelden is kosteloos tot twee weken van te voren voor een weekend, 4 weken voor een wadweek.  Bij latere afmelding brengen we voor een afmelding de helft van het verschuldigde bedrag in rekening.
 • In principe geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
 • Soms hebben we meer aanmeldingen dan er plaatsen zijn. In dat geval geldt dat we 5 plaatsen voor abonnementshouders reserveren. Hierover beslissen we twee weken voor het betreffende weekend.
 • De schipper belt alle opvarenden op de woensdag voor het weekend of de week om precieze opstapplaats en -tijd af te spreken en afspraken te maken over meerijden en boodschappen doen

Kosten en betalingen

 • Kosten voor boodschappen zijn niet in de prijs inbegrepen en worden per week of per weekend hoofdelijk omgeslagen en afgerekend.
 • De verschuldigde betalingen moeten vooraf per bank worden voldaan.

Aan boord

 • Alle aanwijzingen van de schipper moeten worden opgevolgd.
 • Veiligheid gaat boven alles en dus wordt er tijdens het varen geen alcohol gedronken.
 • Reddingsvesten moeten worden gedragen als het behoorlijk waait, als je een zeilpak of laarzen aanhebt, bij koud water (15 graden is ook koud) en als de schipper zegt dat het moet.
 • Schoonmaken doen we met zijn allen; na afloop, maar ook gedurende het weekend of de week.

Erecode voor wadvaarders

Naast onze eigen regels houden we ons ook aan de erecode voor Wadvaarders, bron www.wadvaarders.nl.

Wat je lief hebt, daar ga je vanzelf voorzichtig mee om. Juist wanneer je je vrij voelt. Wij weten dat u van het Wad geniet als een unieke wildernis, die eisen stelt aan uw kennis en kunde en die u graag wilt beschermen. Dat gevoel willen we niet onnodig inperken. We vertrouwen op uw eigen inzicht. Vandaar deze Erecode.

Vogels

 • Ga pas van boord als foeragerende vogels zijn verdwenen. Zorg dat u bij opkomend water weer op tijd terug bent, zonder de vogels te verstoren.
 • Blijf als groep(je) dicht bij elkaar en waaier niet uit.
 • Als de eerste vogels opvliegen, komt u te dichtbij.
 • Houd extra afstand tot grotere vogels, zoals wulp en lepelaar.
 • Houd afstand tot broedende vogels en vogels met jongen.
 • Vaar niet dicht langs hoogwatervluchtplaatsen.
 • Ga er niet ankeren.
 • Loop rond hoogwater niet naar groepen vogels toe.

Zeehonden

 • Blijf uit de buurt van rustende zeehonden.
 • Loop er zeker nooit naar toe.
 • Zodra één zeehond zijn kop opsteekt, komt u te dicht bij de groep.
 • Vaar niet dicht langs steile oevers waar zeehonden rusten.
 • Ga hier niet in de buurt ankeren of droogvallen.

Wat vanzelf spreekt

 • 14. Houd uw hond aangelijnd.
 • Niet aan het schip werken met verf, olie, diesel, oplosmiddelen…
 • Geen harde muziek, luide radio of marifoon.
 • Niet met onnodig motorgeweld proberen los te komen.
 • Vaar zonder hoge hekgolven.
 • Gebruik geen onnodige felle verlichting.
 • Gooi geen afval overboord.
 • Niet vliegeren.

Tot slot

 • Goed zeemanschap gaat boven alles.
 • Vaar met een actuele hydrografische kaart.
 • Mijd de gebieden die gesloten zijn op grond van artikel 17 en andere regelgeving.
 • De schipper is en blijft verantwoordelijk voor het gedrag van zijn opvarenden.
 • Bij een wandeling op het Wad geldt de Provinciale Wadloopverordening (1996). Passeer dus geen geulen dieper dan kniehoogte, dat is gevaarlijk. Groepen groter dan 7 personen mogen niet verder van hun boot gaan dan 500 meter (artikel 5e).
 • Val niet te lang achter elkaar op dezelfde plaats droog: maximaal twee tot drie tijen.